Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Wsparcie prawne w postępowaniach Forensic / reagowanie kryzysowe

Świadczymy wyspecjalizowane usługi prawne obejmujące identyfikację nadużyć i przestępstw gospodarczych. W toku kontroli budzących wątpliwości stanów faktycznych analizujemy przyczyny powstawania nadużyć, a następnie rekomendujemy i wdrażamy procedury wewnętrzne mające im zapobiegać.

Forensic/reagowanie kryzysowe

Zapewniamy również kompleksowe doradztwo prawne w zakresie konsekwencji prawnych wykrytych nadużyć/przestępstw gospodarczych.

Świadcząc usługi forensic korzystamy z gruntownej znajomości specyfiki poszczególnych branż, takich jak  nieruchomościowa, produkcyjna, finansowa, zamówień publicznych, mediów i reklamy, handlowa itd.

W skład zespołu wchodzą adwokaci oraz radcowie prawni specjalizujący się w prowadzeniu postępowań gospodarczych cywilnych i karnych związanych z popełnionymi nadużyciami lub przestępstwami.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

 • identyfikacja dokonanych nadużyć i przestępstw,
 • zbieranie materiału dowodowego dla celów postępowań sądowych związanych z nadużyciami i przestępstwami,
 • rekomendowanie środków prawnych z zakresu postępowań karnych, cywilnych i pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami,
 • współpraca z organami ścigania,
 • występowanie w śledztwach i postępowaniach sądowych związanych z nadużyciami i przestępstwami,
 • wsparcie prawne w postępowaniach przedsądowych i sądowych w sprawach pracowniczych związanych z wykrytymi nadużyciami i przestępstwami,
 • rekomendowanie i pomoc we wdrażaniu procedur mających na celu zapobieganie nadużyciom i przestępstwom
 • przeprowadzanie audytów prawnych służących identyfikacji czynników, które stwarzają ryzyko nadużyć,
 • wsparcie prawne w kontrolach wewnętrznych, w tym w zakresie zgodności z przepisami o ochronie danych osobowych oraz przepisami prawa pracy,
 • analizę i ocenę procedur i dokumentów korporacyjnych pod kątem ryzyka nadużyć i przestępstw,
 • przeprowadzanie szkoleń w zakresie identyfikacji oraz przeciwdziałania nadużyciom i przestępstwom.

Oferowane przez Kancelarię audyty prawne są najczęściej łączone z przeglądami finansowymi dokonywanymi przez ekspertów KPMG w zakresie finansów oraz przepływów finansowych. Ustalenia takich analiz wielokrotnie dowiodły swojej skuteczności w toku postępowań karnych i/lub cywilno-prawnych podejmowanych przez naszych Klientów przeciwko sprawcom nadużyć lub przestępstw.