Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Bankowość i finanse

Prawo bankowe i usług finansowych


Finanse i bankowość

Kancelaria D. Dobkowski sp.k. posiada wieloletnie doświadczenie w świadczeniu pomocy prawnej z obszaru bankowości i finansów.

Nasz zespół tworzy grupa doświadczonych radców prawnych i adwokatów – ekspertów z zakresu prawa rynków finansowych, oraz prawa bankowego.

Klientami kancelarii są krajowe i zagraniczne instytucje funkcjonujące na rynku finansowym. W okresie ostatnich lat świadczyliśmy pomoc prawną na rzecz kilkudziesięciu wiodących banków i instytucji kredytowych oraz uczestniczyliśmy w realizacji wielu innych multidyscyplinarnych projektów doradczych z zakresu bankowości i finansów.

Doradztwo w kwestiach regulacyjnych

Doradzamy instytucjom z sektora finansowego, zamierzającym rozpocząć na terytorium Polski działalność w zakresie świadczenia usług bankowych lub finansowych – w formie spółek akcyjnych, oddziałów instytucji kredytowych bądź finansowych, a także w ramach działalności transgranicznej.

Posiadamy doświadczenie w zakresie tworzenia i restrukturyzacji kapitałowej banków korporacyjnych i detalicznych. Nasze usługi obejmują m.in.: opracowywanie (w ścisłej współpracy z organem nadzoru finansowego) dokumentacji niezbędnej w procesie uzyskania licencji bankowej oraz dokumentacji poszczególnych produktów bankowych, w tym ustanawiania zabezpieczeń spłaty kredytów. Obsługujemy ponadto (od strony koncepcyjnej oraz wdrożeniowej) projekty restrukturyzacji banków poprzez zbywanie/nabywanie przedsiębiorstw lub akcji oraz dokonywanie połączeń i podziałów banków, w tym w wymiarze transgranicznym.

Doradzamy klientom w kwestiach związanych z konsolidacją kapitałową i organizacyjną.

Posiadamy rozległe doświadczenie w zakresie reprezentacji naszych klientów przed polskimi organami regulacyjnymi, w szczególności przed Komisją Nadzoru Finansowego.

Doradztwo na rzecz klientów instytucji finansowych

Reprezentujemy zarówno banki finansujące, jak i kredytobiorców. Powyższe obejmuje doradztwo w zakresie produktów oferowanych przez banki lub konsorcja banków i instytucji finansowych (kredyty, faktoring, cash pooling), umów zabezpieczania wierzytelności kredytowych, finansowania nabywania udziałów, renegocjowania spłaty długu, wykupu udziałów, faktoringu i kredytów hipotecznych. Nasze doradztwo obejmuje obok tradycyjnego finansowania korporacyjnego (Corporate Finance) również finansowanie projektów (Project Finance), przy którym świadczymy pomoc w zakresie tworzenia struktur oraz negocjowania projektów.

W ramach naszych usług:

  • sporządzamy opinie prawne, w tym dotyczące zagadnień tajemnicy bankowej i ochrony danych osobowych,
  • przygotowujemy/opiniujemy i negocjujemy umowy z udziałem instytucji finansowych, w tym w zakresie outsourcingu w działalności bankowej,
  • przygotowujemy i negocjujemy umowy z zakresu obrotu wierzytelnościami,
  • przygotowujemy/opiniujemy dokumenty dotyczące współpracy z ubezpieczycielami (bancassurance), w szczególności umowy grupowych ubezpieczeń majątkowych i osobowych, umowy o administrowanie umowami grupowego ubezpieczenia,
  • opiniujemy wzorce umowne, w tym z punktu widzenia klauzul uznanych przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za abuzywne.

Ubezpieczenia

W ramach naszej praktyki świadczymy pomoc prawną na rzecz krajowych oraz zagranicznych zakładów ubezpieczeń, jak również podmiotów rozważających podjęcie takiej działalności w Polsce.

Specjalizujemy się w kwestiach regulacyjnych oraz projektowaniu rozwiązań systemowych.

Do naszych standardowych usług zalicza się również bieżący monitoring/ raportowanie na rzecz klientów zmian stanu prawnego w zakresie ubezpieczeń, wraz z oceną ich znaczenia dla branży ubezpieczeniowej.

Posiadamy doświadczenie w przeprowadzaniu niestandardowych, interdyscyplinarnych projektów, obejmujących restrukturyzację organizacyjną ubezpieczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem systemu zarządzania siecią sprzedaży.

Zajmujemy się również kwestiami związanymi z tajemnicą ubezpieczeniową oraz kontrolą wewnętrzną w zakładach ubezpieczeń.

Nasze doświadczenie zdobyliśmy świadcząc doradztwo na rzecz wiodących polskich ubezpieczycieli, zakładów ubezpieczeń z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń.