Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

dr Fatima Mohmand

Fatima Mohmand Adwokat, Senior Associate,
kieruje łódzkim biurem kancelarii

Specjalizacje:

Prawo spółek / obsługa korporacyjna,
Własność intelektualna i przemysłowa,
Wsparcie prawne w postępowaniach forensic / reagowanie kryzysowe.

Kontakt:

+48 (42) 23 27 700
fmohmand@kpmg.pl
Łódź

Doświadczenie zawodowe:

 • Fatima Mohmand ma wieloletnie doświadczenie w obsłudze prawnej klientów w zakresie prawa cywilnego i odpowiedzialności cywilnej oraz własności intelektualnej, prawa gospodarczego i prawa spółek, a także prawa karnego gospodarczego,
 • w ramach tej specjalizacji udziela wsparcia prawnego w różnych aspektach prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie kontraktów gospodarczych, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz własności przemysłowej,
 • uczestniczyła w wielu procesach tworzenia podmiotów, zmian w strukturach korporacyjnych oraz w przekształceniach spółek osobowych i kapitałowych. Doradzała przy tworzeniu i obsłudze sieci franchisingowych w Polsce,
 • reprezentowała przedsiębiorców, członków zarządów i rad nadzorczych w sprawach karnych z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz z tytułu naruszenia praw autorskich i praw do znaków towarowych – jako pełnomocnik lub obrońca w postępowaniach przygotowawczych w Prokuraturze oraz przed sądami karnymi,
 • posiada także doświadczenie w prowadzeniu w imieniu klientów sporów sądowych w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentowała skarżących w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu,
 • jako adiunkt w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego prowadzi wkłady z prawa gospodarczego i prawa spółek dla studentów i oraz uczestników studiów podyplomowych,
 • jest wykładowcą w Szkole Prawa Francuskiego współtworzonej przez Wydziały Prawa Uniwersytetu w Tours (Francja) oraz Uniwersytetu Łódzkiego,
 • jest sekretarzem Sekcji Polskiej Association Henri Capitant des amis de la culture juridique française.

Wykształcenie:

 • doktor nauk prawnych,
 • członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Łodzi (2003),
 • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego,
 • z wykształcenia również muzyk – absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi (tytuł magistra sztuki).

Wybrane publikacje:

Monografia:

 • pt. Odpowiedzialność za produkt w prawie polskim w ujęciu prawno porównawczym (2008).

Artykuły:

 • “Tajemnica bankowa w wybranych systemach prawnych” (SP-E 1997),
 • “Odpowiedzialność za wadliwe produkty w prawie francuskim”, PPH 2000/1,
 • “Pojęcie produktu niebezpiecznego w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt” [w:] Odpowiedzialność cywilna. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Adama Szpunara (Warszawa 2004),
 • “Reklama adwokacka w wybranych krajach środkowoeuropejskich”, Palestra 2004/9-10,
 • “Europejska Spółka Prywatna – realna potrzeba czy mit?” (WUSz 2008),
 • “Klauzula konkurencji w spółkach handlowych” (AUL Folia Iuridica 68, 2008),
 • „Nabycie własności rzeczy przez finansującego a ważność umowy leasingu” [w:] „Prawo handlowe po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej”  (Warszawa 2010).

Języki:

 • angielski,
 • francuski.