Ta strona używa plików „Cookies”
Korzystanie ze strony bez zmiany ustawień przeglądarki w tym zakresie, oznacza zgodę na ich używanie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w naszej polityce prywatności. X

Agnieszka Kobus

Agnieszka KobusAdwokat, Associate

Specjalizacje:

Nieruchomości i prawo budowlane,
Spory sądowe, postępowanie arbitrażowe, zarządzanie ryzykiem,
Upadłość i restrukturyzacje.

Kontakt:

+48 (22) 528 13 00
akobus@kpmg.pl
Warszawa

Doświadczenie zawodowe:

  • współpracuje z Kancelarią od 2006 roku,
  • specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie procesu inwestycyjnego. Świadczy pomoc prawną we wszystkich kwestiach związanych z umowami zawieranymi w trakcie procesów inwestycyjnych, w tym umowami o roboty budowlane, o prace projektowe i nadzór autorski i o sprawowanie nadzoru inwestorskiego. Doradza w zakresie postępowań administracyjnych, w tym z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa budowlanego,
  • doradza klientom w kwestiach dotyczących nabywania i zbywania nieruchomości, przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości,
  • reprezentuje klientów w procesach sądowych dotyczących zagadnień związanych z nieruchomościami oraz w postępowaniach przed sądami administracyjnymi w sprawach związanych z procesem inwestycyjnym.

Wykształcenie:

  • absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • absowlentka Podyplomowego Studium Prawa Własnosći Intelektualnej (2006)
  • absowlentka Podyplomowego Studium Podstawy Prawno-Ekonomicczne Procesu Inwestycjnego (2008),
  • członek Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie (2008).

Języki:

  • angielski,
  • rosyjski.